Welkom op de Foto website van Gab.

 Ree 2013-01-25 Lentevreugd IMG_7754.JPG

Updates: 21-07-2019: Kraanvogel, Kleine zwaan, Bijeneter, Bruine kiekendief
                                 Dwergarend, Schreeuwarend, Slangearend, Wespendief,
                                 Bonte strandloper

              22-07-2019: Kanoetstrandloper, Rotgans, Torenvalk, Paarse strandloper,
                                Zwartbuik waterspreeuw, Cirlgors, Dwergaalscholver,
                                Geelgors, Grauwe klauwier, Grote gele kwikstaart,
                                Grote zilverreigerRalreiger, Rouwmees,
                                Tapuit, Zwarte roodstaart, Heggenmus

             26-07-2019: Kleine zilverreiger, Kleine zwaan, Zwarte ibis, Kleine bonte specht
                                Bergeend, Bosrietzanger, Grote bonte specht, kneu, Zanglijster,
                                Putter, Witte kwikstaart
                        
                                                              
         
Nieuw:    21-07-2019: Keizerarend, Balkansperwer, Steppebuizerd, Steppekiekendief, Alpenkauw
                                Steppearend

              22-07-2019: Grote karekiet, Kleine klapekster, Kroeskoppelikaan, Lannervalk, Ringmus,
                                 Rode rotslijster, Waterspreeuw, Zomertortel
 
              26-07-2019: Middelste zaagbek, Zeearend, Gaai, Dwergmeeuw, Boomleeuwerik