Welkom op de Foto website van Gab.

 Ree 2013-01-25 Lentevreugd IMG_7754.JPG

Updates: 25-03-2020: Aalscholver, Bonte strandloper, Boomvalk, Bruine kiekendief,
                                 Buizerd, Drieteenstrandloper, Dwergarend, Eidereend,
                                 Havik, Jan van Gent, Kleine zwaan, Roodhalsfuut, Smient,
                                 Sperwer, Steppearend, Steppebuizerd, Visarend, Watersnip,
                                 Zeearend, Zwarte ruiter

              31-03-2020: Bosruiter, Fluiter, Kroeskoppelikaan, Ransuil, Roodkopklauwier,
                                 Roze Pelikaan, Steenuil, Zwarte Ibis, Balkansperwer, Bijeneter, Bosuil,
                                 Geelgors, Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Schreeuwarend,
                                 Slangearend, Steppekiekendief, Wespendief
         
Nieuw:    25-03-2020: Bontbekplevier, Goudhaan, Middelste jager, Notenkraker,
                                  Rosse stekelstaart

              31-03-2020: Balkankwikstaart, Barmsijs

              02-04-2020: Kemphaan, Koekoek, Kramsvogel, Mandarijneend, Moerassneeuwhoen,
                                 Morinelplevier, Palmtortel, Patrijs, Zomertaling, Temmincksstrandloper,
                                 Witoogeend, Slechtvalk